Jak to děláme

V určitém životním období dítěte se rodiče rozhodnou, že je čas přizvat do rodinného týmu někoho, kdo bude jejich dětem vhodným průvodcem během všedního dne. V našem programu se zaměřujeme na rozvoj a poznávání levé a pravé hemisféry. Snažíme se o vyvážení a zapojení obou hemisfér nenásilnou formou her a zábavných úkolů. Skladba je zaměřena na MIND děti, pravidelně probíhá testování dětí se spoluprácí soukromé pedagogicko – psychologické poradny, jejíž zpráva lze doložit jako podklad pro výběrové školy: Currie, Open Gate, Porg, atd.

  • individuální, respektující přístup
  • úzká spolupráce s rodiči
  • letitá praxe s nadanými dětmi
  • intenzivní předškolní kurz na státní i výběrové školy
  • logopedická péče
  • rodilý mluvčí k dispozici
  • nástup možný během celého roku
Malující si dítě

Malé lyceum

Děti od 3 let
Náplní programu je seznámení se základními fyzikálními, matematickými a chemickými zákony. Cílem je rozvoj jazyka, verbální části intelektu a vědecké poznání základních přírodních zákonů.

Děti od 5 let: Okénko s paní psycholožkou
Předškoláci se s pomocí psychologa zaměří na efektivní přípravu pro vstup do školy. Volitelná individuální lekce v délce 45 min.

„Inteligence není choroba nakažlivá!“

Oskar Wilde

Kreativní aktivity

Zde, se chceme zaměřit převážně na cítění a vnímání vnitřního světa dětí za využití uměleckých technik. Přeneseme se do světa fantazie a naučíme se různé druhy tvořivých způsobů vyjadřování. Heslo “žádné bílé místo nemá u nás prostor”, se stane realitou.

Tvořivost je velmi obtížné rozvíjet tradičními způsoby vzdělávání, a přitom je pro život tak zásadní! Proto se budeme snažit, aby děti ve svém srdci zůstaly umělci a neztratily svého tvůrčího ducha ani v dospělosti.

„Každé dítě je umělec. Problém je, jak má zůstat umělcem, když jednou vyroste?!“

Pablo Picasso

Hudba a tanec

Jak víme z vědeckých výzkumů, praktické hudební aktivity nejvíce zaměstnají dětský mozek. Hudební aktivity mají vliv nejen na estetické cítění a rozvoj emoční stability, ale stejně tak dobře na pozdější akademickou dráhu a úspěšnost ve studiu. Hudbou proto zahájíme každý den v týdnu. Děti se mohou těšit na zpívánky, bongo a mnoho dalšího… Okusí také nabídku různých tanečních stylů okořeněnou exotickými návštěvami.

„Hudba je symbolem toužení, řečí touhy, řečí našich snů a přání.“

Jiří Pilka

Praktik pro život

Cokoliv se naučíme teoreticky, musíme zvládnout také prakticky, jinak ta celá teorie postrádá smyslu. Zaměříme se tedy na dovednosti důležité v každodenním životě.

Budeme pěstovat rostlinky, naučíme se základy domácích prací jako je třeba šití, vaření, práce se dřevem a vyrábění nejrůznějších pomůcek pro domácnost. Čeká nás také řada poznávacích výletů, praxe v ZOO a botanické zahradě, návštěva expozic, divadla, hudebních představení a ještě mnohem víc! Součástí praktické výbavy je samozřejmě i zodpovědné občanství: děti se budou seznamovat s naší vlastí, lidovými zvyky, tradicemi, a to vše v kontextu různých kultur a okolních národů.

“Pro život, ne pro školu se učíme.”

Seneca

Deskové odpoledne

Většina se shodne, že s dítětem se má trávit čas. A většina se shodne, že je nutné děti učit. Deskové hry jsou výborným pomocníkem, umožňují trávit čas s dítětem nad něčím, co může bavit nejen dítě, ale i dospělého a přitom se při hraní dobré deskové hry dítě i něco naučí. Co může taková desková hra naučit? Malé dítě se snadno může naučit barvy, zvířata, tvary, písmena i abstraktní koncepty jako je dobro a zlo a to vše za přítomnosti jednoduchých pravidel, které je nutné respektovat a která nejdou měnit. Větší děti si pak můžou začít rozvíjet krom jiného prostorovou představivost, logiku potažmo strategii, slovní zásobu a počty. Předškolní dítě se pak může skrze deskovou hru naučit téměř cokoli od základů finanční gramotnosti, historie, cizího jazyka, konceptu přiměřeného rizika až po základy programování. A tím svět deskových her nekončí, možná právě naopak… začíná. Deskové hry můžou být prostorem pro komunikaci s dítětem i v době, kdy z nějakého důvodu si nelze povídat o něčem jiném. Alternativou k elektronickému světu. Do jisté míry může desková hra pomoci porozumět sobě samému. V deskových hrách se dítě může naučit těšit z vítězství, naučit se vyrovnat s prohrou, případně poučit se z chyb a možná i naučit se užít si cestu (hru) bez ohledu na výsledek.

“Dobrá deskovka, stejně jako dobrá školka, se nejlépe pozná tak, že si ji sami vyzkoušíte.”

Filozof (lektor)

Já a bylinka

… Bylo ještě chladné jarní ráno, když si malý podběl dlouze zívnul. Zima nebyla dlouhá a jemu se tak dobře spalo. Chtěl spát ještě, alespoň den dva navíc. Jenže maminka Země byla jiného názoru. Láskyplně ho pošimrala na nožičce, potom na nosánku, až si malý podběl v postýlce sednul a protáhl se. Uviděl, že jitrocel, pampeliška a popenec se také nemají ke vstávání a maminka Země nakonec musela vzbudit i zvoneček, aby ospalé lenochy probudil ze spánku svým zvoněním.

„Uuáááá“, zvedly bylinky ručičky nad hlavu. Podběl si promnul očička a zamžoural kolem sebe. Půda byla už hezky měkká, rozmrzlá, a tak nelenil, vyskočil ze své skrýše a rozhlédl se po světě. Bylo tu tak krásně. Hned za ním se přidala pampeliška, popenec a další a další bylinky. I sedmikráska si už upravovala svou zmuchlanou sukničku, učesala si své zlaté vlásky a pospíchala ven. …

Stejně tak jako bylinky postupně rostou z půdy na světlo denní a rozkvétají, i my si budeme postupně vyprávět, malovat, okopávat, rýt a sázet vlastní bylinky. Léčivá síla bylin je využívána už od starověku, jen v dnešní době na ni zapomínáme. Pojďme dětem připomenout krásu a sílu bylin a probudit v nich úctu k přírodě. Na kroužku budou moci zažít bylinky všemi smysly. Mystické příběhy, tvorba herbáře výroba kosmetiky, macerace, vůně a chutě čaje a mnoho dalšího.

Gia (lektor)

Nadané dítě

  • příprava na výběrové školy, podpora synapsí

“Setkáním s Didi a jejím klubem v rámci dětského příměstského tábora se našim dětem otevřel nový svět, ze kterého už se nechtěly hnout. Bylo okamžitě vidět, jak se děti rozvíjejí díky nejrůznějším vjemům, které jim Didi s kolegy dokáží nabídnout a zprostředkovat, a díky velmi přátelské, pozitivní a tvůrčí atmosféře. V mnoha ohledech je to inspirací i pro nás rodiče. Také proto jsme neváhali a i přes náročnější logistiku a pravidelné cestování k Didi přes půl Prahy, jsme přihlásili děti do “Didi”-školky.  Velmi oceňujeme, že Didi bere i nejmenší děti prakticky jako partnery, zároveň nastaví jasná očekávání, která vedou děti ke zodpovědnosti. Je také skvělé, že Didi dokáže a je ochotná poradit a nasměrovat děti i mimo klub a že kolem klubu vytváří komunitu akčních a pozitivně zaměřených lidí, pro které platí, že když se chce, všechno jde. Za všechno tohle jsme opravdu moc rádi!”

Monika a Jarda, rodiče Péťy a Nely / přijat ZŠ PORG