Naše vize

Naši nadšení učitelé, lektoři a odborní spolupracovníci se se skutečným zájmem věnují dětem, snaží se pochopit a respektovat jednotlivé vývojové potřeby každého dítěte. Stát se mu tím nejlepším průvodcem, kterého vaše dítě potřebuje.

Každému dítěti pomáháme objevovat svět jemu blízkým způsobem a jeho vlastním tempem. To vše hravou a zvídavou formou. Jedním z důležitých aspektů je pro nás projevování vzájemného respektu a uznávání dítěte jako rovnocenného partnera.

Chci své dítě přihlásit!
O dětském klubu Didis

Didi, zakladatelka

Po skončení studentských časů se rozhodla založit si vlastní rodinu. Nyní je maminka 4 dětí.

Po narození druhé dcery byla pozvána ke spolupráci na kroužku zábavné logiky. Sama v té době měla již 8 letou dceru, která patří mezi nadané děti. Jako matka se jí vždy snažila co nejvíce podporovat, pochopila, že práce s nadaným dítětem je velice specifická a náročná. Život a její zkušenosti s přípravou a realizací volnočasového programu pro děti v rámci dobrovolnictví z DM a ECM , YMCA,  ji zavály intenzivně zpět do práce s dětmi.

Po absolvování kurzu „Tvorba hádanek a kvízů Václava Fořtíka“, se rozhodla využít svých zkušeností jako lektor předškoláků v klubu Malý šikula – vedený v Centru Nadání, o.p.s. Během této praxe se jí otevřelo nejedno kouzlo osobnosti nadaných dětí.

Po pár letech se stala předsedkyní dozorčí rady, vedoucí klubu a hlavní koordinátorkou vytvářející programovou složku pro nadané děti navštěvující centrum. I nadále však jezdila po školách a vedla kroužky zábavné logiky pro I. stupeň ZŠ.

Absolvovala také další kurzy se zaměřením na různé druhy výchovy, kde byl základní pilíř respekt osobnosti dítěte, dále nové styly vzdělávání apod. Během této práce také převzala žezlo po kolegyni a stala se hlavní tvůrkyní FortIQ pracovních listů pro MŠ.

Po narození čtvrtého syna podlehla nátlaku rodičů dětí z klubu a otevřela si vlastní klub DIDIS. Ten se rozhodla zaměřit také na kreativní schopnosti dětí.

Klub DIDIS jako jedno s málo zařízení v ČR, které se zaměřuje na podporu a rozvoj  Nadaných dětí. Klub již třetím rokem navštěvují děti z celé Prahy a blízkého okolí. Jde o děti jak nadané, tak se specifickými poruchami. Děti se specifickými poruchami a speciální péčí mají podporu a naši pomocnou ruku k otevření nového světa a jejich láskyplnému začlenění.

Od začátku také klub úspěšně připravuje děti na výběrové školy, zatím se stoprocentním úspěchem.

Ve zkratce o klubu

Krátce po svém založení, již v roce 2016, se klub zvětšil a přestěhoval se z Hadovky na Hanspaulku, kde je nyní v rekonstruovaných prostorách, které jsou schválené HHMP. Na žádost rodičů nese klub jméno po jeho zakladatelce, protože děti místo toho, aby říkaly: „Jedeme do školky.“, stejně vždy říkaly: „Jedeme za DIDI“, „Jedeme k DIDI“.

Šárka Gia

Lektorka tvoření přírodní kosmetiky a poznávání rostlin, vystudovaná umělkyně: Miluji, když se kolem mne něco děje, protože mne to posouvá na mé cestě dál a stále se tím učím něčemu novému. Říkala jsem si, co ti to dává, bylinky a děti? A ano, mě bylinky dávají smysl, dávaly mi ho po celou dobu fičáku v mém životě. Přinášejí mi radost a pocit uzemnění, když docela často lítám kdesi nad zemí…pomáhají mi uchopit své ženství a být na něj náležitě hrdá. Děti: komu jinému mohu předat mou radost a poznání, když ne naše budoucí generaci, aby dál přírodu milovali a její kouzla otvírali.

Tomáš Kerle

Pán Bubeník a náš rytmický šaman. Hráč na klasickou bicí soupravu, basové bubny, djembe a rozmanité perkuse. Specializuje se na tradiční i moderní africké rytmy. Kromě hraní se intenzivně věnuje hudební a rytmické pedagogice, která je inspirována jak postupy evropských muzikoterapeutů, tak i intuitivní výukou západoafrických učitelů. Více na www.cestarytmu.cz.

Viki Stárová

Mladá slečna, studentka umění a tance. Viki vede chvilky jógy a meditace, a také taneční přípravku, kterou milují nejen holčičky, ale i kluci naše nejstarší věkové kategorie. Když dorazí, děti jí vítají s nadšením a jak jinak, už poskakují do učebny.

PhDr. Milena Houfková
Pedagogicko –  psychologické poradenství dětí a dorostu

Michelle Corni
USA – rodilá mluvčí, pedagog MŠ